Porkka produkter er designet og produsert i samsvar med internasjonale kvalitets- og miljøstandarder og andre regler. Fabrikkens kvalitetssystem er sertifisert i henhold til internasjonal standard ISO 9001: 2008 og miljø i henhold til ISO 14001: 2004.

Huurre Group var en av de første produsentene av kjøleutstyr i verden for å oppfylle kravene til disse standardene.
Vi i Porkka fortsetter vårt miljøvennlige arbeid ved å redusere miljøpåvirkningen av våre kvalitetsprodukter og våre effektive prosesser ved å anvende prinsippet om kontinuerlig forbedring.

Vår Inventus kabinett serie har et svært lite strømforbruk, som kombinert med en lang levetid for produktene, sparer den totale kostnaden i produktets livssyklus. Vi bruker slitesterke, miljøvennlige og resirkulerbare materialer og gir dermed betydelige besparelser på naturressursene. Resirkulerbarhet og annen utnyttelse av Porkka-produkter produsert i Finland er over 95%.