Porkka ProMed medisinske skap er designet for bedre produktsikkerhet

Basert på våre kliniske studier laget vi den nye innovative produktfamilien Porkka ProMed, som erstatter forgjengeren, den vellykkede MC-serien med medisinskap. I strukturelle løsninger ble forebygging av mikrobiell vekst viet spesiell oppmerksomhet. Et nytt intuitivt brukergrensesnitt, stillere drift og miljøvennlig HFC-fritt kjølemiddel (R600a) gjør Porkka ProMed-serien overlegen på sitt felt.

Nøyaktig temperatur

Bedre produktsikkerhet

ProMed medisinskap er designet for forbedret produktsikkerhet. Dermed er produktene lagret under overvåking som kreves av farmasøytiske produsenter, uavhengig av avvik i lagringstemperatur forårsaket av kjøleprosess og normal drift.

Det er utformet for forbedret brukervennlighet for brukeren. Automatiske alarmer og temperaturlogg, anti-frysfunksjon og avvikrapporter øker produktsikkerheten.

Stille drift

Ny rammestruktur

Ny struktur sikrer den mest moderne medisinske kjøleskapløsningen. Nye løsninger for energisparing og brukervennlighet er ytterligere forbedret. Skapet er hygienisk og lett å holde rent. ProMed fås i tre størrelseklasser med utvendige mål tilsvarende forgjengeren MC-seriens mål.

ProMed fås i tre størrelser

  • ProMed MC 70
  • ProMed MC 180
  • ProMed MC 150/150

Enkel å bruke

Ny Porkka LCD-kontroll

ProMed overvåker produktets temperatur. Kontrollenhetens temperaturkontroll og alarmfunksjoner sikrer at skapet holder innvendig temperatur innenfor forhåndsinnstilte grenseverdier. Innebygd kontrollalarms grenser kan stilles individuelt slik at enheten varsler deg hvis innvendig temperatur faller utenfor grensen. Alarmforsinkelsen er så kort at temperaturen på lagret produkt forblir uendret.

ProMed Medical skapmodeller

ProMed produkter bruker miljøvennlig HFC-fritt R600a kjølemiddel. Medisinske kjøleskap er utstyrt med vifteluftsirkulasjon som sikrer svært jevn lagringstemperatur. Ny kjerne og isolasjonsstruktur gir større energieffektivitet og mer stillegående drift. Porkka ProMed avledede produkter fås med en rekke hylleløsninger.

ProMed MC70

One temperature model on desk, floor or wall

ProMed MC180

Larger one temperature model