Porkkas profesjonelle kjøleutstyr er laget for krevende profesjonell bruk. For at enheten skal vare lenge og være energieffektiv, må den brukes i henhold til de instruksjoner som er gitt.

Alle enheter krever konstant vedlikehold av brukeren for å holde de i god stand så lenge som mulig. Hva må tas i betraktning for at enheten skal være i drift lang tid? Les avis kjøleenheten i vedlikeholdstips til sluttbrukerenheten.

1. Kjølte produkter til kjølerom og fryste produkter til frysere

Både kjøle- og fryserom, akkurat som skap, er kun beregnet for lagring av nedkjølte produkter. Kjølerom kan eksportere kun kalde produkter og fryst mat i fryseren. Til kjøling og frysing har de sitt eget utstyr utviklet til formålet.

2. Åpne dørene kun når det er nødvendig

Kjølekompressoren jobber konstant for å optimalisere stabil temperatur på produktene og går til det ekstreme, spesielt ved langtids tilleggslagring. Prøv å unngå unødvendig ventilasjon og å utføre hurtige belastninger.

3. Rengjør utstyret regelmessig.

Rengjør kjølenheten regelmessig. Tørk av hyller og gulv og rengjør pakningene. Modulære kjøleroms plasthyller kan praktisk vaskes i oppvaskmaskin. Sørg for regelmessig rengjøring av fordamper og kondensator.

4. Avis regelmessig

Til tross for automatisk avising skal fryserom og skap avises minst en gang i året. Dette må gjøres selv om synlig is ikke er dannet. Rommet har akkumulert fuktighet, som forsvinner helt ut regelmessig.

5. Fyll rom og skap innenfor tillatt kapasitet

For å opprettholde optimal luftsirkulasjon kan ikke noe utstyr fylles mer enn tillatt volum på enheten. Sjekk produktspesifikasjonene for detaljer om enhetens kapasitet og ikke overskride denne. Om nødvendig skaff mer kjølt lagringsplass. Standardrom tar hensyn til at varene stables på en hylle foran fordamperen på en slik måte at luftsirkulasjonen blokkeres.

6. Følg med på utstyrets tilstand og ta nødvendig service

For å holde på kulden på enheten så lenge som mulig; overvåk kontinuerlig enhetens tilstand og ta nødvendig service. Sjekk f.eks. utstyrets dørhengsler og overvåk også dør- og skuffpakningenes tilstand. Med mindre dørpakningen ordentlig lukket, er det det samme som om døren står åpen og kulden går til spille. Pakningene er virkelig enkle å skifte ut selv eller be en profesjonell om hjelp.

7. Juster riktige temperaturer til ditt utstyr

Følg ideell temperatur for lagringsproduktene. Velg egnete innstillinger for hver enhet. Slik sparer du energi, penger og miljøet. Ikke lagre varene i for kald temperatur hvis det ikke er nødvendig. Huurre iTOP service gjør at vi kan overvåke og justere temperaturen på ditt utstyr. På denne måten har ditt utstyr alltid optimalt temperaturnivå.

8. Sikrer tilstrekkelig luftsirkulasjon og egnet bruk av omgivelsestemperaturen

Pass på at det er nok plass til luftsirkulasjon rundt enheten Det må være tilstrekkelig plass for å gi tilstrekkelig ventilasjon. Sikrer også at omgivelsestemperaturen ikke faller eller stiger over tillatte grenser.