Porkkas profesjonelle kjøleutstyr er laget for krevende profesjonell bruk. For at enheten skal vare lenge og være energieffektiv, må den brukes i henhold til de instruksjoner som er gitt.

Alle enheter krever konstant vedlikehold, slik at de fungerer optimalt og holder så lenge som mulig. Hva bør tas i betraktning for å oppnå dette? Her er noen tips på veien!

1. Kjølte produkter til kjølerom og fryste produkter til frysere

Både kjøle- og fryserom, akkurat som skap, er kun beregnet for oppbevaring av nedkjølte og frosne produkter. Man kan kun sette kalde produkter i kaldt rom og allerede frosne produkter i fryseren. For nedkjøling eller innfrysing har vi andre enheter som er mer egnet til det formålet.

2. Åpne dørene kun når det er nødvendig

Prøv å unngå unødig åpning av dører da våre kompressorer vil jobbe mye hardere for å holde en konstant temperatur når døren åpnes ofte. Sørg for at døren går helt igjen når du er ferdig og fyll utstyret raskt slik at du ikke behøver å la dørene stå åpne over lengre tid.

3. Rengjør utstyret regelmessig.

Rengjør kjølenheten regelmessig. Tørk av hyller og gulv og rengjør pakningene. Plasthyllene i modulære kjølerom kan enkelt og praktisk vaskes i oppvaskmaskin. Sørg for regelmessig rengjøring av fordamper og kondensator.

4. Avis regelmessig

Til tross for automatisk avising skal fryserom og skap avises minst en gang i året. Dette må gjøres selv om synlig is ikke er dannet. Ettersom det lett danner seg fuktighet i både rom og skap, er det viktig å fjerne dette ved å slå enheten helt av og la den tørke ut med jevne mellomrom.

5. Fyll rom og skap innenfor tillatt kapasitet

For å opprettholde optimal luftsirkulasjon kan ikke noe utstyr fylles mer enn tillatt volum på enheten. Kontroller produktspesifikasjonene for informasjon om enhetens kapasitet og ikke overskrid denne. Om nødvendig skaff mer kjølt lagringsplass. Pass på at luftinntaket og luftsirkulasjonen i de forskjellige enhetene ikke er blokkert!

6. Følg med på utstyrets tilstand og ta nødvendig service

For å holde på kulden på enheten så lenge som mulig; overvåk kontinuerlig enhetens tilstand og ta nødvendig service. Sjekk f.eks. utstyrets dørhengsler og overvåk også dør- og skuffepakningenes tilstand. Hvis dør-forseglingen ikke er skikkelig lukket, er det det samme som om døren står åpen, og kulden forsvinner. Det er enkelt å skifte pakninger selv, eller du kan kontakte kundeservice for å få hjelp.

7. Still inn riktig temperatur på utstyret

Følg ideell temperatur for lagringsproduktene. Velg egnede innstillinger for hver enhet. Slik sparer du energi, penger og miljøet. Ikke lagre varene i for kald temperatur hvis det ikke er nødvendig. Huurre iTOP service gjør at vi kan overvåke og justere temperaturen på ditt utstyr. På denne måten har ditt utstyr alltid optimalt temperaturnivå.

8. Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon og omgivelsestemperatur

Sørg for at luft alltid kan sirkulere rundt enheten. Det må være tilstrekkelig plass for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Pass også på at omgivelsestemperaturen ikke faller eller stiger over de tillatte grensene, og det skal heller ikke være for store variasjoner.